Adresa:
Živojina Ćuluma 10
Novi Sad 21000
redakcija@mojnovisad.com

Osnivač
Vladimir Bulatović

Marketing i oglašavanje
marketing@mojnovisad.com

Redakcija
Uređivački kolegijum - redakcija@mojnovisad.com